Programari ServeisProgramari (Software) de desenvolupament propi i en constant evolució, amb una àmplia compatibilitat a través d'interface amb els sistemes actuals de gestió, que ens permet implantar programes informàtics personalitzats, facilitant d'aquesta manera el manteniment i actualització dels nostres treballs.

A l'hora de confeccionar un sistema informàtic, és fonamental, a més d'aconseguir que respongui a les necessitats de gestió, que s'adapti a les necessitats de l'empresa, no al revés, i oferir la màxima facilitat d'ús.

És freqüent trobar-se amb programes que compleixen quant a gestió, però molt costosos, amb formes d'operar complexes, dissenyats per a ser utilitzats per experts o personal llargament entrenat, sense tenir en compte que cada vegada més personal sense una preparació especial ha de consultar els sistemes.

Intervalor-Roux conscient de les necessitats de gestió d'immobilitzat actuals, ve oferint, paral·lelament als seus serveis d'inventaris i valoracions, aplicacions informàtiques per als seus clients des de l'any 1990, oferint per mitjà d'elles:

  • Amplitud de gestió
  • Facilitat de maneig

L'aplicació ofereix la possibilitat de portar a terme el manteniment automàtic de les baixes, canvis d'ubicació en l'inventari, etc., que en el futur pugui produir-se, per mitjà d'un terminal portàtil lector de codi de barres que podem facilitar al final de la nostra intervenció.