Peritacions ServeisDeterminació dels perjudicis en cas de sinistre

La correcta determinació a priori dels valors a assegurar (Depreciat o A Nou) simplifica el càlcul de les indemnitzacions a percebre en cas de sinistre, evitant-se la possible aplicació d'una adversa Regla Proporcional, al mateix temps que es redueix el període de la seva liquidació.


Pèrdua de Beneficis

Són aquells perjudicis que es produeixen com a conseqüència de l'aturada de producció d'unes instal·lacions i per causa d'un sinistre.