Conciliacions Serveis

Importància de la conciliació entre valors comptables i valors realsAmb el pas del temps és habitual que es vagin creant diferències cada vegada majors entre els assentaments comptables de l'immobilitzat material i la realitat física dels equipaments productius.

Enfocades a solucionar les desviaciones físic-comptables que els nostres clients puguin tenir a nivell de balanç, per mitjà de l'anàlisi de correspondència que realitzem sobre la informació comptable que se'ns faciliti i l'inventari físic de l'inmoviliado realitzat pels nostres tècnics.

El servei que oferim és únic i personalitzat per a cada empresa i aporta com a valor afegit per als nostres clients, el poder conèixer la referència física real del seu immobilitzat material respecte a la seva actual situació comptable per al seu posterior sanejament.

Alhora oferim la possibilitat de bolcar en una potent Aplicació informàtica de Control i Gestió d'Actius, la totalitat de la informació relacionada amb la conciliació realitzada per al seu posterior seguiment.

Nosaltres elaborem i implantem un sistema de gestió i control dels esmentats actius amb els següents avantatges:

  • Identificació ràpida i senzilla dels elements de l'actiu entre la comptabilitat i les instal·lacions de fàbrica.
  • Poder amortitzar per línia de producte o secció establert pel client.
  • Codificacions dels elements per ubicació, centre de cost, grups funcionals, etc...
  • Etiquetatge dels elements.
  • Comptabilitat analítica.